Skip to main content

El projecte

El projecte Fire Wine neix, en el si del programa Fire-RES d’innovació tecnològica i solucions socio-ecològico-econòmiques per als territoris resilients a Europa, (Innovative technologies & socio-ecological-economic solutions for fire resilient territories in Europe), amb la voluntat de construir models i desenvolupar i provar intervencions que estimulin la creació de paisatges preparats per resistir i recuperar-se dels incendis, reduint les pèrdues. Específicament, s'avaluaran els incentius d'innovació que ofereix la cadena de valor del sector vitivinícola.

El projecte parteix de la creació d’una xarxa d’elaboradors i productors vitivinícoles, propietaris forestals, que comparteixen experiències en els sistemes de prevenció, gestió i aplicació de models de bioeconomia en les activitats rurals i la millora de la biodiversitat i la resiliència.

A través de la xarxa FireWine es podrà analitzar la viabilitat d’establir mecanismes que estimulin i promoguin la col·laboració transversal amb l’objectiu de millorar la gestió de la terra i la superfície forestal i, alhora, reduir els riscos d’incendis forestals i generar interessos comuns entre el sector forestal, el vitivinícola i el públic.

El projecte, que neix a Catalunya, inclou el desenvolupament d'una etiqueta per distingir els cellers implicats en la millora de la resiliència de les seves finques forestals. La xarxa, però ja s’ha estès a altres indrets de l’Estat espanyol, França, Portugal i Itàlia.

El projecte preveu la recopilació de les bones pràctiques en diferents contextos i la creació de campanyes de comunicació i difusió per a la promoció i la visibilització de la certificació d'aquests actors econòmics a través del seu compromís amb la gestió d'accions de prevenció d'incendis.

La Xarxa

La xarxa FireWine treballa amb la voluntat de compartir experiències d’èxit que permeten millorar els estàndards d’actuació en la prevenció d’incendis i, alhora, aconseguir models més respectuosos amb el paisatge, la biodiversitat i la resiliència de l’entorn.

La xarxa compta amb cellers de

CATALUNYA
(D.O. Empordà, D.O.Q. Priorat, D.O. Montsant, D.O. Pla de Bages, D.O. Penedès, Corpinnat)

GALÍCIA

CANÀRIES

FRANÇA

ITÀLIA

PORTUGAL